• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Обдарована молодь

/Files/images/обдар діти.jpg

Не викликає сумніву твердження, що найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності досягають держави, які мають високий інтелектуальний і творчий потенціал нації. Відомо також, що майбутнє людської цивілізації залежить від реалізації обдарованості людей. Саме тому одним із основних завдань сучасної освіти є виховання творчої, активної, всебічно розвиненої особистості.

Одним із ефективних шляхів формування творчої особистості є використання інноваційних технологій виявлення, навчання, виховання і підтримки обдарованої молоді. Це інструмент, який дає можливість формувати новий стиль мислення, оцінку явищ дійсності, організації своєї діяльності.

Педагогічний колектив Харківської гімназії №152, керуючись ідеями вчених-педагогів, спрямував свою діяльність на реалізацію проблеми «Формування творчої особистості в гімназії на основі використання інноваційних форм інтелектуально-пізнавальної діяльності».

Працюючи над розв’язанням поставленої проблеми, педагогічний колектив прагнув забезпечити найбільш ефективні умови для розвитку, обдарованої молоді, всебічного розкриття її творчого потенціалу. Створена модель дає змогу врахувати всі потреби учнів, досягти високої результативності в навчанні й вихованні.

/Files/images/obdarovan/обд1.jpg

Учителі гімназії спрямували свої зусилля на створення якісного освітнього середовища для навчання і виховання обдарованих дітей, використання сучасних педагогічних, інформаційних технологій з урахуванням індивідуальних здібностей дитини, оволодіння новітніми технологіями навчання і виховання на основі здійснення моніторингу своєї діяльності, запровадження ефективного педагогічного досвіду, залучення школярів до активної громадської роботи на основі їх здібностей і потреб у самовираженні, залучення до співпраці батьків, працівників ВНЗ.

Як результат, у гімназії створена система роботи, що забезпечує формування творчої особистості на основі використання інноваційних форм інтелектуально-пізнавальної діяльності, при цьому значно підвищилася компетентність педагогів, зріс рівень якості навчання школярів, їхня громадська активність. Збільшилася також кількість учнів, що беруть участь у творчих конкурсах, науково-дослідницькій роботі.

Інноваційні технології навчання і виховання дали можливість реалізувати завдання виявлення, навчання і підтримки обдарованої учнівської молоді.

У гімназії реалізується програма «Обдаровані діти», яка визначає основні напрями, форми і методи роботи з обдарованими дітьми, передбачає залучення школярів до науково-дослідницької роботи, творчих конкурсів з метою задоволення потреби у самореалізації, поглиблення знань, визначає взаємодію з вищими навчальними закладами

Формування творчої особистості вимагає оновлення змісту освіти. розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей дитини розпочинається з початкової школи, тому гімназію включено до переліку базових навчальних закладів для експериментального впровадження в 1-4 класах науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

Оновлення змісту освіти забезпечується через варіативну складову навчального плану. У гімназії з першого класу запроваджується безперервна правова освіта, яка реалізується для 1-8 класів через авторську програму «Основи правової культури», розроблену вчителем гімназії Башинською Л.В.; у 9-х класах ­– через державну програму «Основи правознавства», а в 10-11 класах правового профілю – через спецкурси і факультативні курси. Це дає можливість формувати особистість з високою правовою і громадською свідомістю, здатну правильно зробити свій вибір у житті.

Сучасність вимагає від кожної людини оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями. Володіння ними дає користувачеві нові можливості, здатні вплинути на його освіту, світогляд і творчий потенціал. Тому в 2-4-х класах введено курс за вибором «Сходинки до інформатики», а в 7-8-х класах вивчення інформатики продовжується в курсі «Інфомандри». Учням, що виявляють інтерес до економічних знань, пропонується курс «Основи споживчих знань».

Психологічне здоров'я гімназиста – це створення позитивної «Я-концепції», позитивного психологічного клімату в гімназійному соціумі та встановлення нових відносин співробітництва. Ми вважаємо, що головна мета нашої діяльності – дати поштовх до прояву внутрішніх сил і можливостей особистості учня, активізувати і використати їх для більш повного і вільного розвитку школяра. Психологічний супровід у гімназії організовано як процес цілісного впливу на всебічний соціально-психологічний розвиток дитини.

Для ефективного пошуку, підтримки і розвитку обдарованих учнів в гімназії створено цілісну систему психологічного супроводу навчання та виховання обдарованої дитини.

Мета: всебічне дослідження особистості дитини, супровід її гармонійного розвитку, усвідомленого вибору майбутньої професії.

Завдання: виявлення і творчий розвиток внутрішнього світу кожної дитини, пріоритетність її потреб, цілей, перспективність її розвитку; створення соціально-психологічних умов для успішного психологічного розвитку учнів в умовах гімназійної взаємодії; психологічне поєднання основних напрямів роботи – учень, учитель, батьки.

З метою забезпечення умов для формування всебічно розвиненої особистості дитини, розвитку її обдарувань і здібностей в гімназії створена і постійно вдосконалюється система виховної роботи з обдарованою молоддю, забезпечуються різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери – гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.

/Files/images/obdarovan/28 Вих робота..jpg

Свідченням ефективності виховної системи нашої гімназії є творча особистість вихованця, його комфортне самопочуття в школі й колективі загалом, включення у спільну діяльність, активна позиція, позитивна динаміка росту освіченості, креативності й вихованості.

Кiлькiсть переглядiв: 2141