• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Президент затвердив Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. Президент висловив впевненість, що реалізація основних положень Стратегії сприятиме національному відродженню та захисту демократичного європейського вектору України.
"Стратегія національно-патріотичного виховання є дороговказом для всіх органів державної влади, інститутів громадянського суспільства. Громадянин-патріот держави має виховуватись на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави", - наголосив Президент України.
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки спрямована на виховання патріотизму та утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань українців, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України та визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання.


Указ президента України №580_2015

Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Виховна робота в гімназії ведеться на високому рівні, про це свідчить багато чого. Щорічно гімназисти займають призові місця в районних, міських, обласних конкурсах. Завдяки активній і систематичній роботі адміністрації та класних керівників учні гімназії не перебувають на обліку в КМСД і внутрішкільному обліку.

Всі учні мають активну соціальну життєву позицію. Під час проведення лекторіїв, круглих столів, конференцій, диспутів учні висловлюють свою точку зору, здобуваючи знання, досвід та високу громадянськість.

Кожного місяця в гімназії проходять конкурси, в яких задіяні всі класні коллектіви. Діти разом з класними керівниками розробляють сценарії, продумують костюми і звичайно ж кожен прагне перемогти. А як інакше, адже для учнів створено всі умови: чудова актова зала, затишна їдальня, сучасні класні кабінети, студія звукозапису, а переможцям конкурсів - призи.

Будь-який відвідувач нашої гімназії може переконатися в тому , що виховна робота ведеться не на словах, а на ділі, зупинивши учня питанням: «Що у вас цікавого? До якого заходу готуєтеся ?» І завжди почує у відповідь: «У нас багато цікавого! Приходьте подивитися! »

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ГІМНАЗІЇ

Основні завдання:

1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для розвитку особистості, для спонукання її до са­моаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють ство­ренню загальношкільного колективу.

3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4. Розвиток учнівського самоврядування.

Пріоритетні напрямки виховної роботи:

· ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

· ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

· ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

· ціннісне ставлення особистості до природи;

· ціннісне ставлення особистості до себе;

· ціннісне ставлення особистості до праці.

Виховна робота гімназії передбачає:

· формування особистих рис громадян України, національної сві­домості та самосвідомості учнів;

· виховання духовної культури особистості;

· виховання поваги до Конституції, законодавства України, дер­жавної символіки;

• формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

• утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі від­новлення історичної пам'яті;

• збагачення народних традицій, звичаїв;

• виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

• формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

• формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

• створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

• посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

• підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

• створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

• зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

• організація педагогічно-доцільної системи учнівського самовря­дування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учком;

• доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних заходів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Головне завдання педагогічного колективу — залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з неблагополучними родинами.

Основні напрямки роботи з батьками:

• участь батьків у роботі школи;

• робота батьківських комітетів класів;

• проведення класних зборів, загальношкільних конференцій;

• особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками;

• консультації для батьків, психолога, учителів, громадськості.

Основними завданнями спільних заходів «Сім'я і школа» є:

• забезпечення духовної єдності поколінь;

• забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості учня;

• включення дитини в спільну роботу з дорослими;

• виховання поваги до школи, батьків, вчителів, товаришів.

Діагностика реалізації заходів передбачає вивчення став­лення батьків до педагогічного процесу, конфліктності в системі «сім'я — школа», наявності та ефективності спільної діяльності дітей та дорослих, школи та сім'ї.

Прогнозуючим результатом цієї діяльності є ефективність систе­ми спільної діяльності сім'ї та школи в педагогічному процесі, зменшення конфліктних ситуацій в навчально-виховному процесі.

Кiлькiсть переглядiв: 1495