• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

.

Всі учні мають активну соціальну життєву позицію. Під час проведення лекторіїв, круглих столів, конференцій, диспутів учні висловлюють свою точку зору, здобуваючи знання, досвід та високу громадянськість.

Кожного місяця в гімназії проходять конкурси, в яких задіяні всі класні коллектіви. Діти разом з класними керівниками розробляють сценарії, продумують костюми і звичайно ж кожен прагне перемогти. А як інакше, адже для учнів створено всі умови: чудова актова зала, затишна їдальня, сучасні класні кабінети, студія звукозапису, а переможцям конкурсів - призи.

Будь-який відвідувач нашої гімназії може переконатися в тому, що виховна робота ведеться не на словах, а на ділі, зупинивши учня питанням: «Що у вас цікавого? До якого заходу готуєтеся?» І завжди почує у відповідь: «У нас багато цікавого! Приходьте подивитися! »

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ГІМНАЗІЇ

Основні завдання:

1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для розвитку особистості, для спонукання її до са­моаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють ство­ренню загальношкільного колективу.

3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4. Розвиток учнівського самоврядування.

Пріоритетні напрямки виховної роботи:

· ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

· ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

· ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

· ціннісне ставлення особистості до природи;

· ціннісне ставлення особистості до себе;

· ціннісне ставлення особистості до праці.

Виховна робота гімназії передбачає:

· формування особистих рис громадян України, національної сві­домості та самосвідомості учнів;

· виховання духовної культури особистості;

· виховання поваги до Конституції, законодавства України, дер­жавної символіки;

• формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

• утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі від­новлення історичної пам'яті;

• збагачення народних традицій, звичаїв;

• виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

• формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

• формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

• створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

• посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

• підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

• створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

• зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

• організація педагогічно-доцільної системи учнівського самовря­дування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учком;

• доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних заходів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Головне завдання педагогічного колективу — залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з неблагополучними родинами.

Основні напрямки роботи з батьками:

• участь батьків у роботі школи;

• робота батьківських комітетів класів;

• проведення класних зборів, загальношкільних конференцій;

• особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками;

• консультації для батьків, психолога, учителів, громадськості.

Основними завданнями спільних заходів «Сім'я і школа» є:

• забезпечення духовної єдності поколінь;

• забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості учня;

• включення дитини в спільну роботу з дорослими;

• виховання поваги до школи, батьків, вчителів, товаришів.

Діагностика реалізації заходів передбачає вивчення став­лення батьків до педагогічного процесу, конфліктності в системі «сім'я — школа», наявності та ефективності спільної діяльності дітей та дорослих, школи та сім'ї.

Прогнозуючим результатом цієї діяльності є ефективність систе­ми спільної діяльності сім'ї та школи в педагогічному процесі, зменшення конфліктних ситуацій в навчально-виховному процесі.

Кiлькiсть переглядiв: 2076