• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Прозорість й інформаційна відкритість закладу освіти

.

/Files/images/2020-2021/IMG_20200727_115147.jpg

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
Статут закладу освіти
Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Структура й органи управління закладу освіти
Кадровий склад закладу освіти
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, і перелік освітніх компонентів, що ними передбачені
Територія обслуговування комунального закладу "Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради"
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Інформація про наявність вільних місць у 1-11-х класах
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад, порядок й умови проведення конкурсу на їх заміщення
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфедіційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти й відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
Стратегія розвитку закладу освіти
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
Кошторис
Надходження та використання коштів, товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
Кiлькiсть переглядiв: 2027