.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗАВЕРШЕННЯ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2022/2023 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується 30 червня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 23 грудня 2022 року, ІІ семестр – з 9 січня по 2 червня 2023 року.

Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про освіту», статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 № 1/9-190 «Щодо скорочення тривалості уроку для учнів початкової школи» компенсується скорочена тривалість уроків у 1-4-х класах продовженням перерв, додатковий облік і компенсація навчального часу у початковій школі у 2022/2023 навчальному році не проводиться.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи. Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979.

Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 р. із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 р, згідно з рішенням педагогічної ради ХГ № 152 (протокол від 03.06.2022 №24) навчальні екскурсії та навчальна практика у 1-8-х, 10-х класах не проводяться. Зміст і дата проведення занять навчальної практики не обліковується. Оцінка за навчальну практику не виставляється.

Упродовж навчального року для учнів проводитимуться канікули (орієнтовно): осінні з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року; зимові з 24 грудня 2022 року по 08 січня 2023 року; весняні з 27 березня по 02 квітня 2023 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитись для учнів 1-х класів додаткові тижневі канікули з 20.02.2023 по 26.02.2023 р..

Режим роботи ХГ № 152: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Кiлькiсть переглядiв: 132