ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

Департамента з гуманітарних питань

Харківської міської ради

О.І.Деменко

31.05.2008

__________________________

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

Холодногірської районної у м.Харкові ради

В.О.Євтушенко

21.05.2008

Правила конкурсного прийому

І. Загальні положення

1.1. Правила конкурсного приймання розроблені на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), Положення про загальноосвітній навчальний заклад (964-2000-п), а також на підставі Статуту навчального закладу. Правила обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і ради гімназії, схвалені ними та затверджені директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.
1.2. Приймання дітей до Харківської гімназії № 152 Харківської міської ради Харківської області (далі по тексту «гімназії») здійснюється на конкурсній основі. Приймання до загальноосвітніх класів більш раннього ступеня навчання, що входить до складу гімназії , відбудеться без конкурсу.
1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного прийняття проводиться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.
2.7. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (Для повнолітніх), заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу старшої школи.
Крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та творчі досягнення.
2.9. Адміністрація гімназії встановлює особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, дітей загиблих міліціонерів і учасників бойових дій. Такі учні зараховуються до гімназії за результатом співбесіди.

ІII. Порядок зарахування

3.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
3.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
3.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються гімназією за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
3.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
3.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.
3.6. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
3.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до гімназії вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

ІV. Контроль за проведенням конкурсу

4.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
4.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.
4.3. При порушенні гімназією вимог даних Правил конкурсного приймання, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повний конкурс, результати якого є остаточними.
Таблиця визначення кількості конкурсних випробувань, що відбуваються під час приймання до гімназії:
Тип загальноосвітнього навчального закладуЗ якого класу відбувається прийманняКількість конкурсних випробувань
Харківська гімназія № 152 Харківської міської ради Харківської області1-й клас гімназії (5-й клас основної школи)Один: українська мова - диктант
6-й клас гімназії (10-ё клас основної школи)Два: українська мова - диктант, історія та право - тестування
Кiлькiсть переглядiв: 378