/Files/images/2016-2017/virtualnyie_kabinetyi/mart_s_10-go/pochat_shkola/nash_dosvd_dlya_koleg/didaktichniy_materal/Дидактичний матеріал.jpg1 - 2 Класи


Задачі 1


Задачі 2


Задачі 3


/Files/images/2016-2017/virtualnyie_kabinetyi/mart_s_10-go/pochat_shkola/nash_dosvd_dlya_koleg/didaktichniy_materal/Запамятай1.jpg


/Files/images/2016-2017/virtualnyie_kabinetyi/mart_s_10-go/pochat_shkola/nash_dosvd_dlya_koleg/didaktichniy_materal/Запамятай2.jpg


Склад чисел 1 десятка


Склад чисел 1 десяткаКiлькiсть переглядiв: 36