Нормативно-правове забезпечення реалізації проекту "Учнівське самоврядування".

Конвенція ООН про права дитини


Прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20 листопаду 1989 року, яка набула чинності 2 вересня 1990 року.

(Витяг)

Стаття 15.

1. Держави-учасники визнають право дитини на свободу асоціацій та свободу мирних зборів.

2. Відносно здійснення цього права не можуть застосовуватися будь-які обмеження, крім тих, які застосовуються відповідно до закону і які необхідні в демократичному суспільстві на користь державної безпеки або суспільної безпеки, громадського порядку (ordre public), охорони здоров’я, моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб.

Стаття 29.

1. Держави-учасниці погоджуються в тому, що становлення дитини має бути спрямоване на

а) розвиток її особистості, талантів і розумових та фізичних здібностей дитини в їх найповнішому об’ємі;

б) виховання пошани до прав людини і основних свобод, а також принципів, проголошених в Статуті Організації Об’єднаних Націй.

в) підготовка дитини до свідомого життя у вільному суспільстві у дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між всіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з числа корінного населення;

г) виховання пошани до навколишньої природи.

2. Ніяка частина цієї статті … не тлумачиться як обмежуюча свободу окремих осіб і органів створювати навчальні заклади і керувати ними за умови постійного дотримання принципів, висловлених у пунктів 1 цієї статті, і виконання вимоги про те, щоб освіта, що дається в таких навчальних закладах, відповідала мінімальним нормам, які мають бути встановлені державою.

Всезагальна декларація прав людини,


прийнята і проголошена резолюцією 217А (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року.

(Витяг)

Стаття 21.

Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю державою безпосередньо або через посередництво вільно обраних представників.

Кожна людина має право рівного доступу до державної служби у своїй країні.

Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна знаходити своє вираження у періодичних нефальсифікованих виборах, які повинні проводитися при всезагальному та рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж за посередництвом інших рівнозначних форм, що забезпечують свободу голосування.

Декларація прав дитини проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

Основні Закони України (Конституція України, "Закон України "Про освіту", " Про загальну середню освіту")

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Постанова від 14 червня 2000 р. N 964 Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

Кiлькiсть переглядiв: 167