Авторська программа Башинської Людмили Василівни,
вчителя правознавства, учителя-методиста

Право

ТЕМА ДОСВІДУ:
"ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ НА ОСНОВІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Провідна наукова ідея:

Використання новітніх технологій у формуванні системи моральних норм поведінки,основ правової культури

Актуальність досвіду:

* необхідність попередження правопорушень та проявів антисоціальної поведінки;
*низький рівень правової культури молоді і необхідність формування правосвідомості у ранньому віці;
* необхідність створення в Україні правової держави, однією з ознак якої є висока правова культура особистості.

Мета:

* формування в кожного учня системи морально-правових знань;
* вироблення уміння захищати свої права, права інших;
* рання профілактика,виправлення, перевиховування учнів;
* вироблення навичок правомірної поведінки;
* вироблення високого рівня правосвідомості.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 1- 4 КЛАС:

1. Українська держава, її символіка.
2. Основні моральні категорії.
3. Правила шкільного життя.
4. Права людини. Права дитини.
5. Обов'язки людини і громадянина.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 5-8 КЛАС:

1. Людина. Суспільство. Держава.
2. Закон. Найважливіші законодавчі акти України.
3. Громадянсько-політична культура.
4. Правовий статус неповнолінтіх.
5. Правопорушення. Юридична відповідальність.

Право

Кiлькiсть переглядiв: 141