• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правова освіта та виховання

/Files/images/novosti/femida1.gif

Система правової освіти та виховання в школі – це складна динамічна, залежна від економічних, політичних і соціальних чинників модель реалізації основних напрямків діяльності школи, що вимагає взаємообумовленості та взаємозв’язку елементів правоосвітнього та правовиховного процесів, передбачає широке коло й активну позицію всіх задіяних суб’єктів, здійснюючи позитивний вплив на них; покликана створити умови для розвитку правового мислення в учнів і забезпечити цілеспрямоване формування в дітей звички діяти відповідно до закону.

Систему складають такі елементи:

- суб’єкти, що здійснюють правоосвітню та правовиховну діяльність;
- суб’єкти (вихованці), активно залучені до процесу навчання та виховання;
- сукупність правоосвітніх та правовиховних стандартів, способів, засобів і механізму досягнення мети.

Правова освіта та виховання – це важливий соціальний канал, який дає можливість прищеплювати громадянам правові знання. Слід враховувати, що формування цих знань відбувається не лише в процесі спеціальної організованої свідомої освітньої та виховної діяльності, але й під впливом різноманітних об’єктивних факторів соціальних дій. Через це слід розрізняти поняття «правова освіта та виховання» і «правове формування особистості».

Головним завданням реалізації системи безперервної правової освіти та виховання є добір методів, які здатні підтримати в усіх учнів допитливість і тягу до навчання. Система передбачає широке застосування інтерактивної технології, а також вимагає позаурочної навчальної практики та виховних дій.

Починаючи з 1992 року, в Харківській гімназії № 152 функціонує система безперервної правової освіти і виховання, передумовами створення якої стали:

· підвищена увага світового співтовариства до проблем прав людини;

· формування в Україні правової держави, однією з найважливіших ознак якої має бути висока правова культура особистості;

· необхідність формування в кожної молодої людини системи правових знань, переконань та поглядів, високого рівня правосвідомості;

· необхідність формування у молоді демократичних цінностей;

· зростання кількості правопорушень, проявів антисоціальної поведінки серед неповнолітніх;

· існування певних юридичних принци пів і понять, які дитина має засвоїти це задовго до початку систематизованого вивчення основ правознавства;

· зниження загального рівня культури молоді.

Система безперервної правової освіти функціонує для створення психолого-педагогічних умов формування в кожного учня морально-правових знань, необхідних в повсякденному житті, вироблення вміння захищати свої права і законні інтереси, а також права й інтереси інших осіб; удосконалення навичок правомірної поведінки, здійснення ранньої профілактики, перевиховання учнів, схильних до правопорушень

Система безперервної правової освіти охоплює контингент дітей від дошкільного віку до випускників школи й тісно поєднана з процесом виховання. Вона включає, насамперед, такі етапи:

· правова освіта і виховання дошкільнят, робота з їхніми батьками;

· вивчення курсу «Основи правової культури» в 1-8 класах за профільно-наскрізною авторською програмою, створеною вчителями школи;

· вивчення правових курсів в 9-11 класах, факультативів та курсів за вибором з правознавства;

· виконання програми з правового виховання в 1-11 класах;

· робота з правового виховання батьків учнів гімназії.

Функціонування с системи безперервної правової освіти забезпечується:

1. Кафедрою правового виховання.

2. Класоводами 1-4 класів.

3. Класними керівниками.

4. Вихователями ДНЗ.

5. Вчителями-предметниками.

6. Радою школи.

7. Методичною радою гімназії.

8. Радою тат.

9. Дитячою організацією «Ровесник».

10. Учнями-активістами, які ведуть правоохоронну роботу .

В основу функціонування системи безперервної правової освіти покладено:

· концепцію безперервної правової освіти і виховання;

· авторську програму «Основи правової культури»;

· план спільної роботи дошкільного закладу № 142 та гімназії № 152 з правового виховання;

· програми навчальних правових курсів;

· річний план роботи гімназії;

· програму правого виховання учнів гімназії;

· правила внутрішнього трудового розпорядку;

· правила для учнів гімназії № 152;

· Статут гімназії № 152;

· Положення про дитячу організацію «Ровесник».

Забезпечення функціонування безперервної правової освіти — це один з головних напрямків роботи гімназії. А для кожного учня — фундамент його свідомого життя.

/Files/images/pravova_osvta/Слайд7.JPG/Files/images/pravova_osvta/Слайд8.JPG/Files/images/pravova_osvta/Слайд9.JPG/Files/images/pravova_osvta/Слайд10.JPG/Files/images/pravova_osvta/Слайд11.JPG/Files/images/pravova_osvta/Слайд15.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 2236